Huis te Linschoten

Deze buitenplaats is in 1638 gebouwd. Het huis ligt in een park en is omgracht.

Huis te Linschoten

Adresgegevens
Noord Linschoterdijk 21
3461 AC Linschoten

Omschrijving

Rond 1638 liet Johan Strick deze buitenplaats bouwen. Hij was een rijke patriciër uit de stad Utrecht. Het ontwerp van het Huis te Linschoten kent een vrijwel vierkante plattegrond van 18x20 meter. Het Huis is omgracht. Omstreeks 1720 werd het Huis ingrijpend verbouwd door Jan Hendrik Strick van Linschoten, waarbij het voorhuis werd verhoogd. Het park werd in 1834 vergroot en veranderd naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect J.D. Zocher. Hierin bevinden zich onder meer een ijskelder, duivenkot en bouwhuizen. Het grote toegangshek dateert uit circa 1725. In 1894 sterft de familietak van de ambachtsheren Strick van Linschoten in mannelijke lijn uit. Uiteindelijk komt de buitenplaats met de landerijen in 1891 in handen van Gerlacus Ribbius Peletier. Zijn kleinzoon richtte in 1939 de stichting op die nog steeds zorgt voor het behoud van het landgoed.

Bouwjaar
1638

Opdrachtgever
Johan Strick