Historie Montfoort

Montfoort

In de middeleeuwen liet bisschop Godfried van Rhenen een kasteel bouwen op deze strategische plek aan de Hollandse IJssel en bij de grens van Holland en het Sticht Utrecht. Het Kasteel werd “Mons Fortis” genoemd, wat sterke berg betekent. De bisschop stelde een edelman aan als kasteeleer, die de titel burggraaf van Montfoort droeg. De burggraven van Montfoort ontpopten zich als vooraanstaande heren, die niet alleen in het Sticht maar ook in Holland belangrijke functies hebben bekleed.

 Montfoort

Knopendraaiers

De inwoners van Montfoort verdienden de kost als ambachtslieden, winkelier, zakkendrager, tapper en noem maar op. Wat je vast niet zou verwachten was dat in de stad vrij veel boeren woonden. Tot 50 jaar gelden waren hier stadsboerderijen, natuurlijk met de daarbij behorende mestvaalten. De koeien die buiten in de weilanden graasden, kwamen hier op stal. Verder zijn er tot de 19e eeuw veel “baanderijen” geweest, waar touwslagers en lijndraaiers hun werk deden. Maar het meest bekend werd Montfoort door de inwoners die van stukken bot knopen maakten. Vaak waren zij erg arm. Zij bezorgden de Montfoorters wel hun bijnaam: knopendraaiers. Deze bijnaam komt tegenwoordig nog veel terug: het zwembad heet het Knopenbad; de ouderenvereniging heet het Knooppunt en de bakker verkoopt Knopenkoeken. 

Historie Linschoten

Linschoten

Linschoten is ontstaan op een oude stroomrug. De vruchtbare kleigronden langs de rivier waren al vroeg bewoond. Toen in 1663 een oude instelling in Utrecht, het kapittel van Oudmunster, in geldnood zat heeft Johan Strick voor 8300 gulden land en rechten gekocht in Linschoten. Sindsdien mocht hij zich ambachtsheer van Linschoten noemen. Hier heeft hij zijn grote trots Huis te Linschoten laten bouwen.

Ballensnoepers

Linschoters hebben de bijnaam 'ballensnoepers'. Deze snoepjes van gebrande suiker waren te koop bij de kruidenier maar ze werden ook wel thuis gemaakt. Armoede is de oorzaak geweest van deze bijnaam. Zwarte ballen werden gebruikt als zoetstof bij koffie en thee. In de wang smolt de zwarte bal (een vierkant snoepje) en gaf de zoete smaak aan de warme genuttigde drank. Niet zelden werden de zwarte ballen voordat ze in het ballenbusje bewaard werden in tweeen en heel soms in vieren gedeeld. Ballensnoepers stonden bekend als zeer zuinig volk. Zwarte ballen zijn nog steeds te koop bij Vereniging Oud Linschoten.