Grote Sint-Janskerk van Montfoort

In 1283 werd al melding gemaakt van een kerk gewijd aan Sint Jan de Evangelist. De kerk is op verzoek van de burggraaf van Montfoort verheven tot een kapittelkerk en is in 1490 uitgebouwd tot een pseudobasiliek met een slanke toren.

Grote Sint-Janskerk van Montfoort

Adresgegevens
Korte Kerkstraat 5
3417 HG Montfoort

Omschrijving

De middeleeuwse Sint Jans kerk was gewijd aan Sint Jan Evangelist. Relatief laat, in 1598, werd de kerk geschikt gemaakt voor de protestante eredienst. Bij de grote stadsbrand in 1629 brandde de kerk vrijwel geheel uit. Na de herbouw in 1634 veranderde het uiterlijk van de kerk weinig. Wel maakten verzakkingen in 1877 een behoorlijke inkorting van de toren nodig. Tot de Franse tijd had de overheid nauwe banden met de hervormde kerk. In Montfoort werd dat nog versterkt doordat de Staten van Utrecht vanaf 1648 het “patronaatsrecht” hadden.  De overheid bepaalde daarmee in feite welke dominee in deze kerk mocht preken.

Bouwjaar
1490

Bouwstijl
Hollandse gotiek