Grote Sint-Janskerk van Linschoten

De huidige kerk stamt uit de 13e eeuw. De kapel werd herbouwd en uitgebreid met in het westen een toren. Het bovenste gedeelte van de toren is pas in de 15e eeuw gebouwd. Bij de restauratie tussen 1974 en 1977 verdween de pleisterlaag en werd de kerk opgeknapt.

Grote Sint-Janskerk van Linschoten

Adresgegevens
Kerkplein 7
3461 CL Linschoten

Omschrijving

De Sint-Janskerk stamt uit de Middeleeuwen en heeft waarschijnlijk ooit dienst gedaan als kapel voor het vlakbij gelegen kasteel. De kerk, gewijd aan Johannes de Doper werd in 1482 verwoest bij gevechten ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Poorters van de stad Montfoort hadden zich bij de gevechten verschanst in de kerk, maar zij werden uitgerookt door de tegenstanders uit Oudewater en Woerden. In 1580 werd de kerk op grond van de plakkaten van de Staten van Utrecht geacht te zijn overgegaan tot de Reformatie. Het zou echter tot 1595 duren voordat de pastoor werd afgezet nota bene met toekenning van een jaargeld als blijk van waardering voor alles wat hij voor Linschoten had gedaan. Sindsdien werd de “ware gereformeerde religie” van de kansel af verkondigd. Om de vele herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw te verbloemen, pleisterde men de kerk – behalve de toren- in 1627 wit. Bij de restauratie in 1974-1977 bracht men de kerk terug in de staat van voor de brand van 1482. In de toren bevinden zich oude muurschilderingen en hangen twee zeer oude klokken uit circa 1400 en 1477. Op de wijzerplaten aan de toren prijken twee wapens: links het familiewapen van de ambachtsheren Strick van Linschoten en rechts het .

Omdat men bang was dat de scheve toren om zou vallen, hebben ze hem in 1877  ingekort.  De toren staat nu iet meer dan een meter uit het lood. Het is hier Pisa in het klein.

Bouwjaar
1350